Regulamin sklepu

Korzystanie z serwisu
Regulamin sklepu internetowego Rem-Tech S.J. określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem serwisu internetowego mieszczącego się pod adresem http://rem-tech.com.pl/new/remtech.com.pl/. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Regulamin sklepu internetowego Rem-Tech S.J.

1.Właścicielem sklepu internetowego Rem-Tech S.J. jest firma Rem-Tech S.J. Remigiusz Mądrowski, mieszcząca się w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 32, 01-111, NIP: 527-00-19-897.
2.Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
3.Zamówienie w sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego mieszczącego się pod adresem http://rem-tech.com.pl/new/remtech.com.pl/. Zamówienia składane w soboty, niedzielę i święta będą rozpatrywane w pierwszy przypadający dzień roboczy.
4.Warunkiem realizacji zamówienia jest założenie konta klienta sklepu Rem-Tech S.J. oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
5.Składając zamówienie w sposób podany powyżej Kupujący oświadcza, że posiada prawo do posługiwania się danymi osobowymi podawanymi przez niego w Sklepie w celu realizacji zamówienia oraz, że złożone przez niego zamówienie nie narusza praw osób trzecich a w szczególności, że podany przez Kupującego adres wysyłkowy nie jest adresem osób, które nie są poinformowane o złożeniu zamówienia w Sklepie.
6.W przypadku naruszenia praw osób trzecich przez Kupującego, wymienionych w ustępie poprzednim, Sprzedawca ma prawo do przedsięwzięcia środków prawnych zmierzających do wykrycia sprawcy nadużycia oraz do dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych strat własnych lub w imieniu strony poszkodowanej.
7.Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres email podany podczas rejestracji konta.
8.Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza czas określony na stronie, sklep zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która ten czas wydłuża.
9.Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym.
10. Tylko wpłynięcie całej wymaganej kwoty na konto sklepu Rem-Tech S.J.  powoduje dalszą realizację zamówienia.
11.Do wartości zamówionych przez Kupującego produktów Sprzedawca doliczy koszty transportu.
12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT bez podpisu odbiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 – Dz.U.04.97.971.
13.Sklep realizuje dostawy za pomocą firm kurierskich wyłącznie na terytorium Polski.
14. Wszystkie towary oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub jego przedstawiciela na terenie Polski.
15. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór klient uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.
16. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.
17. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Rem-Tech S.J. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.
18. Oferta prezentowana w sklepie internetowym Rem-Tech S.J. nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
19. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Rem-Tech S.J. oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu oraz zobowiązuje kupującego do przestrzegania zawartych w nim zasad.
20. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Sklepu w każdym czasie i podania ich treści do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronach Sklepu
21. Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby publikowane w sklepie informacje były aktualne, nie gwarantujemy, że nie zawierają one uchybień lub błędów, które jednak nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

 

wabusiness template